Call US
Share
Share this link via

Or copy link

GATE Life Sciences | Biotech - 2013

02
Rank

Heena Agrawal

36222301

GATE-XL

05
Rank

Atif Ahmad

36212046

GATE-BT

60
Rank

Marya Javed

36232446

GATE-BT

65
Rank

Shalini Yadav

36262033

GATE-XL65

79
Rank

Ruchi Gera

36282257

GATE-BT

103
Rank

Prakhar Rathore

36272358<

GATE-BT

126
Rank

Rishikesh Gupta

36232146

GATE-BT

152
Rank

Saumya

GATE-BT

154
Rank

Rohit Tiwari

36262065

GATE-XL

171
Rank

Sarita

36272444

GATE-BT

180
Rank

Garima Pathak

56022019

GATE-XL

325
Rank

Mayengbam

46262041

GATE-XL

242
Rank

Bhanu Pratap

36212139

GATE-XL

245
Rank

Pooja Kumari

36272218

GATE-BT

267
Rank

Pratul Jain

36202651

GATE-BT

297
Rank

Sandeep pathak

36232126

GATE-BT

321
Rank

Kashika Arora

36332062

GATE-BT

326
Rank

Swati

36322042

GATE-XL

338
Rank

Jai Nandini

36082139

GATE-BT

504
Rank

Aditya Yadav

GATE-BT

565
Rank

Dimple Chauhan

GATE-BT

665
Rank

Ankit Gangarde

36302033

GATE-XL

665
Rank

Anjali

36282284

GATE-XL

781
Rank

Nilesh Lande

GATE-XL

885
Rank

Noopur

36202393

GATE-BT

1067
Rank

Arshia Mahajan

GATE-BT

1203
Rank

Aditi Raghav

GATE-BT

Rank

Sompal Singh

GATE-BT

Rank

Navneet Kaur

GATE-BT

Rank

Himani Thakkar

DBT-JRF

Rank

Manish Tripathi

10554

DBT-JRF

Rank

Tanushree

11042

DBT-JRF

Rank

Rajan Kumar

11400

DBT-JRF

Rank

Manoj Kumar

10649

DBT-JRF

Rank

Abul Vafa<

10795

DBT-JRF

Rank

Urooj Fatima

13962

DBT-JRF

Rank

Md. Yousuf Ansari

14522

DBT-JRF

Rank

Ranju

10441

DBT-JRF

Rank

Rukmani Pandey

1000725

DBT-JRF

Rank

Sunil Kumar

11004

DBT-JRF

Rank

Dipesh Verma

11020

DBT-JRF

Rank

Nalini Singh

12258

DBT-JRF

Rank

Vinod Meena

12388

DBT-JRF

Rank

Garima Chauhan

13784

DBT-JRF

Rank

Asna Siddiqui

14026

DBT-JRF

Rank

Romana Reyaz

15487

DBT-JRF

Rank

Gufran Ahmed

12788

DBT-JRF

Rank

Prachita Nandini

11099

DBT-JRF

Rank

Manish Singh

11998

DBT-JRF

Rank

Garima Singh

12610

DBT-JRF

GATE | DBT-JRF - 2014

05
Rank

Aditya Gusain

BT802002071

GATE-BT

33
Rank

Mukund Kumar

XL304402250

GATE-XL

89
Rank

Sumit Kr Mishra

XL504602159

GATE-XL

94
Rank

Nikita Admane

BT602902082

GATE-BT

159
Rank

Rishikesh Gupta

BT200102081

GATE-BT

170
Rank

Archana Tiwari

XL502102012

GATE-XL

362
Rank

Ankit Kr Singh

XL304302266

GATE-XL

387
Rank

Apoorva Garg

XL304802189

GATE-XL

428
Rank

Amit Kumar

>BT304202021

GATE-BT

498
Rank

Lavisha Goel

XL504602160

GATE-XL

579
Rank

Arpan Das

XL402702074

GATE-XL

597
Rank

Kaushik Malik

XL604002113

GATE-XL

704
Rank

Hem Joshi

XL802902063

GATE-XL

916
Rank

Meenu

BT304702090

GATE-BT

994
Rank

Govind Verma

BT302302062

GATE-BT

Rank

Gyan Mani

104306

DBT-JRF

Rank

Md. Z. Rashid

100267

DBT-JRF

Rank

Monika Awana

105644

DBT-JRF

Rank

Shahnabaz

102146

DBT-JRF

Rank

Meenakshi Pillai

105907

DBT-JRF

Rank

Vivek Kr Pandey

103873

DBT-JRF

Rank

Amit Kumar

106366

DBT-JRF

Rank

Lavi Rani

101768

DBT-JRF

Rank

Vinod Meena

103147

DBT-JRF

Rank

Pratul Jain

106609

DBT-JRF

Rank

Shoyab Ansari

100808

DBT-JRF

Rank

Sandeep Kalal

100581

DBT-JRF

Rank

Bhanendra

101862

DBT-JRF

Rank

Kaushik Malik

100878

DBT-JRF

Rank

Meenu

100330

DBT-JRF

Rank

Pharvandra

100735

DBT-JRF

Rank

Dhwani Dholakia

105642

DBT-JRF

Rank

Kuldeep

100088

DBT-JRF

Rank

Urvinder Kaur

104881

DBT-JRF

Rank

Raj Bahadur

103597

GATE-XL

GATE | DBT-JRF - 2015

01
Rank

Bhushan Gandhi

G176G30

GATE-XL

11
Rank

Pankhuri Kaushik

BT33020S1298

GATE-BT

14
Rank

Shipra-Chaudhary

BT88028S1166

GATE-BT

19
Rank

Swati Gupta

BT3301SS12199

GATE-BT

36
Rank

Aditya Anand

BT33024S1146

GATE-BT

58
Rank

Pratul-Kr.-Jain

BT16S23006068

GATE-XL

83
Rank

Sneha Choubey

XL33015s1481

GATE-XL

99
Rank

Shalakha-Sharma

BT33020S1416

GATE-BT

100
Rank

Deepak

XL5503851239

GATE-XL

105
Rank

Ankit Narula

BT33024S1156

GATE-BT

114
Rank

A. Meghana

XL33015S1462

GATE-XL

130
Rank

Musharraf Ali

BT8803SS1093

GATE-BT

130
Rank

Vimee Raturi

G164F62

GATE-XL

135
Rank

Pratibha singh

162
Rank

Sradha Suyal

G276N67

GATE-XL

172
Rank

Shefali Mehra

G16SG36

GATE-XL

225
Rank

Ayushi Garg

BT3301SS1303

GATE-BT

255
Rank

Purusottam

GT247K27

GATE-XL

286
Rank

Aditi Jangid

BT33052S1300

GATE-BT

299
Rank

Pinaki Prasad

XL33024S1295

GATE-XL

316
Rank

Shweta

GATE-XL

316
Rank

Shweta

GATE-XL

341
Rank

Vedita Singh

XL33014S1051

GATE-XL

350
Rank

Deepak Tripathi

BT33024S1229

GATE-BT

364
Rank

Mustkim Ansari

G552A36

GATE-XL

374
Rank

Swasti Tripathi

GATE-BT

417
Rank

Twinkle Patel

XL221S651079

GATE-XL

455
Rank

Vikas Shukla

XL332024S1245

GATE-XL

501
Rank

Juhi Srivastava

XL5S043S1284

GATE-XL

526
Rank

Deepesh Pradhan

XL33024S1271

GATE-XL

610
Rank

Deepa Gautam

XL33014S1033

GATE-XL

622
Rank

Swati-Singh

BT3305S1304

GATE-BT

791
Rank

Paras Luniyal

GATE

835
Rank

Vidushi Walia

970
Rank

Sahar Waseem

XL33014S1226

GATE-XL/p>

1092
Rank

Anjali Thakran

G367693

GATE-XL

Rank

Jyoti Gupta

DBT-JRF

Rank

Pankhuri Kaushik

1007334

DBT-JRF

Rank

Musharraf Ali

1001260

DBT-JRF

Rank

Swati Gupta

1005574

DBT-JRF

Rank

Shalakha Sharma

1006254

DBT-JRF

Rank

Ankit Tripathi

1003702

DBT-JRF

Rank

Sahar Waseem

1007934

DBT-JRF

Rank

Preeti Yadav

1000804

DBT-JRF

Rank

Ratika-Agarwal

1003545

DBT-JRF

Rank

Zaid Kamal

1001032

DBT-JRF

Rank

Mayuri Jaiswal

1001034

DBT-JRF

Rank

Tamalika Paul

1003755

DBT-JRF

Rank

Neeraj Verma

1004108

DBT-JRF

Rank

Vishnu Mishra

1003651

DBT-JRF

Rank

Ayushi Jain

1001621

DBT-JRF

GATE Life Sciences | Biotech - 2016

6
Rank

Virendra Singh

BT16S28018041

GATE-BT

36
Rank

Jasmeet Kaur

EY16573066041

GATE-EY

69
Rank

Swatee

XL16S86052051

GATE-XL

88
Rank

Sweety Singh

GATE

91
Rank

Tarishi Gupta

BT16S23005232

GATE-BT

105
Rank

Ashish Sahrawat

BT16S23006068

GATE-BT

105
Rank

Priyanshu

BT16S23078042

GATE-BT

168
Rank

Shehzadi Khan

GATE-XL168

252
Rank

Jananee Jaishankar

GATE-BT

288
Rank

Himanshi Singh

GATE-BT

303
Rank

Nitika Sharma

GATE-XL

326
Rank

Amol Chaudhari

BT16S22049076

GATE-BT

370
Rank

Aditi Garg

GATE-BT

410
Rank

Ashish Tiwari

GATE-XL

454
Rank

Sonali Karhana

BT16S28042022

GATE-BT

517
Rank

Nilesh Rai

XL16S83009172

GATE-XL

554
Rank

Snehi

GATE-BT

585
Rank

Priyanshu

GATE-XL

692
Rank

Ruby Saini

GATE

692
Rank

Sukriti Mishra

BT16S23005385

GATE-BT

700
Rank

Jyoti Pal

GATE-XL

771
Rank

Bipin Maurya

GATE-XL

832
Rank

Jyoti Yadav

GATE-BT

836
Rank

Sushmita Ghosh

XL16S83005063

GATE-XL

862
Rank

Ankit Kumar

GATE-BT

966
Rank

Abhishek Deewan

GATE-XL

1258
Rank

Nisha

BT16S25015011

GATE-BT

1270
Rank

Pramod Yadav

XL16S83074093

GATE-XL

1312
Rank

Nisha

GATE-BT

1620
Rank

Vipul Yadav

GATE-BT

1620
Rank

Sapna Rani

XL16S86017016

GATE-XL

Rank

Anindita Das

1001872

DBT-JRF

Rank

Shruti Mishra

1005546

DBT-JRF

Rank

Diptimayee

1005137

DBT-JRF

Rank

Himanshi Singh

1006851

DBT-JRF

Rank

Divy Vikash

1006976

DBT-JRF

Rank

Kashika Arora

1000541

DBT-JRF

Rank

Brijesh Kumar

1003714

DBT-JRF

Rank

Kudsiya Ashrafi

1002498

DBT-JRF

Rank

Nikita Raj

1009401

DBT-JRF

Rank

Satya Prakash

1000725Vaishali-Uniyal.jpg

DBT-JRF

Rank

Vaishali Uniyal

1005377

DBT-JRF

Rank

Kripi Tomar

1002416

DBT-JRF

Rank

DBT-JRF

Rank

Arunima Kalita

1001904

DBT-JRF

Rank

Jananee

1004033

DBT-JRF

Rank

Debabrata

1008977

DBT-JRF

Rank

Vishnu Sathyan

1005623

DBT-JRF

Rank

Bashrat Bashir

1006231

DBT-JRF

Rank

Rohit Gupta

1004637

DBT-JRF

Rank

Lokesh Yadav

1008539

DBT-JRF

Rank

Medha Sharma

1003316

DBT-JRF

Rank

Rajen

1006164

DBT-JRF

Rank

Kalyani Soren

1000635

DBT-JRF

Rank

Bipin Maurya

1005108

DBT-JRF

Rank

Ganesh Ram

1001304

DBT-JRF

Rank

Brajendra

1009519

DBT-JRF

Rank

Onila Lugan

1002357

DBT-JRF

Rank

Srashti Gopal

1000852

DBT-JRF

Rank

Dimple Dhruw

1003364

DBT-JRF

Rank

Ankit Pal

1008603

DBT-JRF

Rank

Abdur Rahman

1006186

DBT-JRF

Rank

Anshu Rani

1000099

DBT-JRF

Rank

Payal Jain

1004215

DBT-JRF

Rank

Ketan Vilas

1009201

DBT-JRF

Rank

Neha Attree

1008030

DBT-JRF

GATE | DBT-JRF - 2017

16
Rank

Rajendra Prasad

XL17S86040169

GATE-XL

34
Rank

Anjali

GATE-BT

54
Rank

Rashmi kala

XL17S88006066

GATE-XL

58
Rank

Aishwarya

BT17S35008108

GATE-BT

67
Rank

Aditya Anand

BT17S36052010

GATE-BT

77
Rank

Nikita Mangla

XL17S83040088

GATE-XL

Rank

Vivek Kumar

1000314

DBT-JRF

Rank

Nazia Hussain

1006547

DBT-JRF

Rank

Gaurav Srivastava

1010467

DBT-JRF

Rank

Gagandeep Singh

1000645

DBT-JRF

257
Rank

Alka gupta

XL17S85033080

GATE-XL

259
Rank

Anjali Somanathan

BT17S33051073

GATE-BT

Rank

Tanmay Bhattad

1002475

DBT-JRF

Rank

Arpita Singh

1000408

DBT-JRF

270
Rank

Jaskaran Kaur

BT17S38029140

GATE-BT

Rank

Priyanshu Sharma

10037366

DBT-JRF

733
Rank

Tikkam Singh

BT17S83044090

GATE-XL

Rank

Smita Yadav

1003428

DBT-JRF

Rank

Surendra Kumar

1003657

DBT-JRF

386
Rank

Abhishek Dutta

XL17S83025211

GATE-XL

Rank

Rishi Kumar

1004061

DBT-JRF

318
Rank

Arpita Singh

XL17S83010021

GATE-XL

452
Rank

Sanjay Yadav

XL17S85032072

GATE-XL

61
Rank

Tarun Garg

BT17S33036060

GATE-BT

Rank

Khadim Husain

1000629

DBT-JRF

Rank

Alok Kumar

1000610

DBT-JRF

543
Rank

Ashish Tiwari

XL17585026017

GATE-XL

717
Rank

Sangam Giri

BT17S36025080

GATE-BT

Rank

Sushil Chaudhary

1009212

DBT-JRF

Rank

Aditi Sharma

1001291

DBT-JRF

Rank

Anjali Somanathan

1003595

DBT-JRF

815
Rank

Bhisham Singh

XL17S83048117

GATE-XL

901
Rank

Aarti Thakur

XL17S83039145

GATE-XL

Rank

Rashi Saxena

1003866

DBT-JRF

4733
Rank

Khyati Uikey

XL17S85013010

GATE-XL

Rank

Sana Amir

1005307

DBT-JRF

Rank

Pranay Dey

1006154

DBT-JRF

1594
Rank

Dudun Mehta

XL17S83049010

GATE-XL

Rank

Nayan Tiwari

1001342

DBT-JRF

1463
Rank

Deepak Kumar

BT17S35006085

GATE-BT

Rank

Aditya Anand

1002342

DBT-JRF

Rank

Ruchi Rani

1002938

DBT-JRF

GATE | DBT-JRF - 2018

29
Rank

Bharti Arora

BT18S43030271

GATE-BT

118
Rank

Amit

BT18S48047135

GATE-BT

126
Rank

Sanjucta Adak

BT18S46031267

GATE-BT

176
Rank

Divya

BT18S48026160

GATE-BT

197
Rank

Priyanka Tiwari

XL18S18034041

GATE-XL

261
Rank

Sidharth BT18S43021119

BT18S43021119

GATE-BT

274
Rank

Soumyajit

XL18S16051074Muskan-Malhotra.jpg

GATE-XL

299
Rank

Muskan Malhotra

BT18S43022355

GATE-BT

309
Rank

Manisha Kuanr

BT18S48035125

GATE-BT

309
Rank

Kuldeep Kaiwart

BT18S42061328

GATE-BT

337
Rank

Shweta Gomber

BT18S43029159

GATE-BT

357
Rank

Pranjal Jain

BT18S43041701

GATE-BT

375
Rank

Snigdha Tiwari

XL18S15017010

GATE-XL

401
Rank

Khushboo Rana

XL18S18018109

GATE-XL401

413
Rank

Sachin Yadav

BT18S43034447

GATE-BT

482
Rank

Avantika Agarwal

BT18S45002209

GATE-BT

509
Rank

Manvir Singh

BT18S48024291

GATE-BT

509
Rank

Nikita Deshwal

BT18S48026092

GATE-BT

509
Rank

Shivam Prakash

BT18S43021293

GATE-BT

700
Rank

Mansi Joshi

BT18S43009074

GATE-BT

708
Rank

Nandita Sharma

XL18S18018107

GATE-XL

708
Rank

Kishan Jaiswal

XL18S15029574

GATE-XL

754
Rank

Sahil Dhull

BT18S43011168

GATE-BT

881
Rank

Peerzada Abdul

BT18S43017085

GATE-BT

932
Rank

Vishal kukrega

BT18S43003060

GATE-BT

1004
Rank

Disha Arora

BT18S43030079

GATE-BT

1004
Rank

Vikas kumar

BT18S48025101

GATE-BT

1004
Rank

Abhishek Kaushik

BT18S43008309

GATE-BT

1111
Rank

Harjot Kaur

XL18S18039143

GATE-XL

1338
Rank

Shalu Kumari

XL18S13036163

GATE-BT

1351
Rank

Suparna Sen

BT18S43022305

GATE-BT

1406
Rank

Daya Sharma

XL18S13030062

GATE-XL

1406
Rank

Pooja

XL18S13036159

GATE-XL

1406
Rank

Chetna

XL18S13006213

GATE-XL

1655
Rank

Alpna Sachan

BT18S43007864

GATE-BT

1932
Rank

Pratik Dhakale

BT18S42037088

GATE-BT

745
Rank

Mukul-Dutta

XL18S13006155

GATE-XL

Rank

Suraj Rawat

1000942

DBT-JRF

Rank

Samridhi Arora

1005169

DBT-JRF

Rank

Muskan Malhotra

1007091

DBT-JRF

Rank

Jyoti Rustagi

1001163

DBT-JRF

Rank

Anjali

1004636

DBT-JRF

Rank

Bharti Arora

1008274

DBT-JRF

Rank

Sunita Devi

1005864

DBT-JRF

Rank

Manoj Kumar

1001272

DBT-JRF

Rank

Aishwarya

1002349

DBT-JRF

Rank

Samiksha

1008327

DBT-JRF

Rank

Radhika Singh

1003076

DBT-JRF

Rank

Nutan Sharma

1005286

DBT-JRF

Rank

Gayatri Tripathi

1006172

DBT-JRF

Rank

Priyanka Gupta

1002994

DBT-JRF

Rank

N Sugandha

1011115

DBT-JRF

Rank

Pradeep Rajput

1004651

DBT-JRF

Rank

Hemanga Gogoi

1004501

DBT-JRF

Rank

Kushagra

1003121

DBT-JRF

Rank

Jalaluddin

1009350

DBT-JRF

Rank

Chhavi Sharma

1006015

DBT-JRF

Rank

Shikha Tripathi

1008084

DBT-JRF

Rank

Jyotisha

1006400

DBT-JRF

Rank

Rohila Jha

1002668

DBT-JRF

Rank

Deep Chandra

1003156

DBT-JRF

Rank

Sweta Chauhan

1008941

DBT-JRF

Rank

Medha Srivastava

1010993

DBT-JRF

Rank

Mir Jishan

1001474

DBT-JRF

Rank

Gaurav Sharma

1001574

DBT-JRF

Rank

Shalini Gupta

1009786

DBT-JRF

Rank

Sidharth J

1005111

DBT-JRF

Rank

Suneja Aanam

1005280

DBT-JRF

Rank

Bondita Dehingia

1004500

DBT-JRF

Rank

Puja Gupta

1006943

DBT-JRF

Rank

Maninder Toor

1002836

DBT-JRF

Rank

Vaishali

1004585

DBT-JRF

Rank

Swati Meena

1001191

DBT-JRF

25
Rank

Pratik Dhakale

270047

JNU-CEEB

Rank

Divya

1005331

DBT-JRF

Rank

Sushma

1005914

DBT-JRF

GATE | BET - 2024

Amritansh Tiwari

BT24S56405046

Tamajit Biswas

XL24S66521094

Aabid Hussain

XL24S63062009

Sampurna Ghosh

BT24S56526070

Amit Kumar

XL24S63012241

Saloni Godara

XL24S63012059

Spoorthy

XL24S61325012

Harneet Kour

XL24S63030508

Kankana Banerjee

BT24S54024018

Monika

XL24S63012055

Shreya Manna

BT24S56516220

Jyoti

XL24S63012201

Mohd Noman

XL24S65010029

Ashma Parveen

BT24S56425090

Pallavi tiwari

XL24S63043054

Sadhna Soni

XL24S65009009

Vinay Kumar Singh

XL24S65019122

Kanchan Yadav

XL24S63036081

Shraddha Thakur

XL24S63050174

Marut nandan

XL24S65031122

Khushi Kanchan

BT24S55028008

Charudutt Poonia

XL24S63012375

Utkarsha Rawat

XL24S63047015

Khyati Gupta

BT24S53049036

Swadha Pandey

XL24S65017061

Kalpesh Dongra

BT24S52120028

Meghna Ghoshal

BT24S53007061

Gaurav

XL24S63051350

Tannavi Sharma

GATE-BT

Abhishek Kumar

BT24S55031100

Sayantan Das

XL24S66502031

Saurabh Yadav

XL24S65001174

Aabid Hussain

BT24S53062002

Saloni Godara

BT24S53012052

Spoorthy

BT24S51325020

Marut Nandan

BT24S55031050

Tannavi Sharma

GATE-XL

Kankana Banerjee

242910014070

BET

Amit Kumar

242910002655

BET