Call US
Share
Share this link via

Or copy link

GATE Life Sciences | Biotech - 2013

02
Rank

Heena Agrawal

36222301

GATE-XL

05
Rank

Atif Ahmad

36212046

GATE-BT

60
Rank

Marya Javed

36232446

GATE-BT

65
Rank

Shalini Yadav

36262033

GATE-XL65

79
Rank

Ruchi Gera

36282257

GATE-BT

103
Rank

Prakhar Rathore

36272358<

GATE-BT

126
Rank

Rishikesh Gupta

36232146

GATE-BT

152
Rank

Saumya

GATE-BT

154
Rank

Rohit Tiwari

36262065

GATE-XL

171
Rank

Sarita

36272444

GATE-BT

180
Rank

Garima Pathak

56022019

GATE-XL

325
Rank

Mayengbam

46262041

GATE-XL

242
Rank

Bhanu Pratap

36212139

GATE-XL

245
Rank

Pooja Kumari

36272218

GATE-BT

267
Rank

Pratul Jain

36202651

GATE-BT

297
Rank

Sandeep pathak

36232126

GATE-BT

321
Rank

Kashika Arora

36332062

GATE-BT

326
Rank

Swati

36322042

GATE-XL

338
Rank

Jai Nandini

36082139

GATE-BT

504
Rank

Aditya Yadav

GATE-BT

565
Rank

Dimple Chauhan

GATE-BT

665
Rank

Ankit Gangarde

36302033

GATE-XL

665
Rank

Anjali

36282284

GATE-XL

781
Rank

Nilesh Lande

GATE-XL

885
Rank

Noopur

36202393

GATE-BT

1067
Rank

Arshia Mahajan

GATE-BT

1203
Rank

Aditi Raghav

GATE-BT

Rank

Sompal Singh

GATE-BT

Rank

Navneet Kaur

GATE-BT

Rank

Himani Thakkar

DBT-JRF

Rank

Manish Tripathi

10554

DBT-JRF

Rank

Tanushree

11042

DBT-JRF

Rank

Rajan Kumar

11400

DBT-JRF

Rank

Manoj Kumar

10649

DBT-JRF

Rank

Abul Vafa<

10795

DBT-JRF

Rank

Urooj Fatima

13962

DBT-JRF

Rank

Md. Yousuf Ansari

14522

DBT-JRF

Rank

Ranju

10441

DBT-JRF

Rank

Rukmani Pandey

1000725

DBT-JRF

Rank

Sunil Kumar

11004

DBT-JRF

Rank

Dipesh Verma

11020

DBT-JRF

Rank

Nalini Singh

12258

DBT-JRF

Rank

Vinod Meena

12388

DBT-JRF

Rank

Garima Chauhan

13784

DBT-JRF

Rank

Asna Siddiqui

14026

DBT-JRF

Rank

Romana Reyaz

15487

DBT-JRF

Rank

Gufran Ahmed

12788

DBT-JRF

Rank

Prachita Nandini

11099

DBT-JRF

Rank

Manish Singh

11998

DBT-JRF

Rank

Garima Singh

12610

DBT-JRF

GATE | DBT-JRF - 2014

05
Rank

Aditya Gusain

BT802002071

GATE-BT

33
Rank

Mukund Kumar

XL304402250

GATE-XL

89
Rank

Sumit Kr Mishra

XL504602159

GATE-XL

94
Rank

Nikita Admane

BT602902082

GATE-BT

159
Rank

Rishikesh Gupta

BT200102081

GATE-BT

170
Rank

Archana Tiwari

XL502102012

GATE-XL

362
Rank

Ankit Kr Singh

XL304302266

GATE-XL

387
Rank

Apoorva Garg

XL304802189

GATE-XL

428
Rank

Amit Kumar

>BT304202021

GATE-BT

498
Rank

Lavisha Goel

XL504602160

GATE-XL

579
Rank

Arpan Das

XL402702074

GATE-XL

597
Rank

Kaushik Malik

XL604002113

GATE-XL

704
Rank

Hem Joshi

XL802902063

GATE-XL

916
Rank

Meenu

BT304702090

GATE-BT

994
Rank

Govind Verma

BT302302062

GATE-BT

Rank

Gyan Mani

104306

DBT-JRF

Rank

Md. Z. Rashid

100267

DBT-JRF

Rank

Monika Awana

105644

DBT-JRF

Rank

Shahnabaz

102146

DBT-JRF

Rank

Meenakshi Pillai

105907

DBT-JRF

Rank

Vivek Kr Pandey

103873

DBT-JRF

Rank

Amit Kumar

106366

DBT-JRF

Rank

Lavi Rani

101768

DBT-JRF

Rank

Vinod Meena

103147

DBT-JRF

Rank

Pratul Jain

106609

DBT-JRF

Rank

Shoyab Ansari

100808

DBT-JRF

Rank

Sandeep Kalal

100581

DBT-JRF

Rank

Bhanendra

101862

DBT-JRF

Rank

Kaushik Malik

100878

DBT-JRF

Rank

Meenu

100330

DBT-JRF

Rank

Pharvandra

100735

DBT-JRF

Rank

Dhwani Dholakia

105642

DBT-JRF

Rank

Kuldeep

100088

DBT-JRF

Rank

Urvinder Kaur

104881

DBT-JRF

Rank

Raj Bahadur

103597

GATE-XL

GATE | DBT-JRF - 2015

01
Rank

Bhushan Gandhi

G176G30

GATE-XL

11
Rank

Pankhuri Kaushik

BT33020S1298

GATE-BT

14
Rank

Shipra-Chaudhary

BT88028S1166

GATE-BT

19
Rank

Swati Gupta

BT3301SS12199

GATE-BT

36
Rank

Aditya Anand

BT33024S1146

GATE-BT

58
Rank

Pratul-Kr.-Jain

BT16S23006068

GATE-XL

83
Rank

Sneha Choubey

XL33015s1481

GATE-XL

99
Rank

Shalakha-Sharma

BT33020S1416

GATE-BT

100
Rank

Deepak

XL5503851239

GATE-XL

105
Rank

Ankit Narula

BT33024S1156

GATE-BT

114
Rank

A. Meghana

XL33015S1462

GATE-XL

130
Rank

Musharraf Ali

BT8803SS1093

GATE-BT

130
Rank

Vimee Raturi

G164F62

GATE-XL

135
Rank

Pratibha singh

162
Rank

Sradha Suyal

G276N67

GATE-XL

172
Rank

Shefali Mehra

G16SG36

GATE-XL

225
Rank

Ayushi Garg

BT3301SS1303

GATE-BT

255
Rank

Purusottam

GT247K27

GATE-XL

286
Rank

Aditi Jangid

BT33052S1300

GATE-BT

299
Rank

Pinaki Prasad

XL33024S1295

GATE-XL

316
Rank

Shweta

GATE-XL

316
Rank

Shweta

GATE-XL

341
Rank

Vedita Singh

XL33014S1051

GATE-XL

350
Rank

Deepak Tripathi

BT33024S1229

GATE-BT

364
Rank

Mustkim Ansari

G552A36

GATE-XL

374
Rank

Swasti Tripathi

GATE-BT

417
Rank

Twinkle Patel

XL221S651079

GATE-XL

455
Rank

Vikas Shukla

XL332024S1245

GATE-XL

501
Rank

Juhi Srivastava

XL5S043S1284

GATE-XL

526
Rank

Deepesh Pradhan

XL33024S1271

GATE-XL

610
Rank

Deepa Gautam

XL33014S1033

GATE-XL

622
Rank

Swati-Singh

BT3305S1304

GATE-BT

791
Rank

Paras Luniyal

GATE

835
Rank

Vidushi Walia

970
Rank

Sahar Waseem

XL33014S1226

GATE-XL/p>

1092
Rank

Anjali Thakran

G367693

GATE-XL

Rank

Jyoti Gupta

DBT-JRF

Rank

Pankhuri Kaushik

1007334

DBT-JRF

Rank

Musharraf Ali

1001260

DBT-JRF

Rank

Swati Gupta

1005574

DBT-JRF

Rank

Shalakha Sharma

1006254

DBT-JRF

Rank

Ankit Tripathi

1003702

DBT-JRF

Rank

Sahar Waseem

1007934

DBT-JRF

Rank

Preeti Yadav

1000804

DBT-JRF

Rank

Ratika-Agarwal

1003545

DBT-JRF

Rank

Zaid Kamal

1001032

DBT-JRF

Rank

Mayuri Jaiswal

1001034

DBT-JRF

Rank

Tamalika Paul

1003755

DBT-JRF

Rank

Neeraj Verma

1004108

DBT-JRF

Rank

Vishnu Mishra

1003651

DBT-JRF

Rank

Ayushi Jain

1001621

DBT-JRF

GATE Life Sciences | Biotech - 2016

6
Rank

Virendra Singh

BT16S28018041

GATE-BT

36
Rank

Jasmeet Kaur

EY16573066041

GATE-EY

69
Rank

Swatee

XL16S86052051

GATE-XL

88
Rank

Sweety Singh

GATE

91
Rank

Tarishi Gupta

BT16S23005232

GATE-BT

105
Rank

Ashish Sahrawat

BT16S23006068

GATE-BT

105
Rank

Priyanshu

BT16S23078042

GATE-BT

168
Rank

Shehzadi Khan

GATE-XL168

252
Rank

Jananee Jaishankar

GATE-BT

288
Rank

Himanshi Singh

GATE-BT

303
Rank

Nitika Sharma

GATE-XL

326
Rank

Amol Chaudhari

BT16S22049076

GATE-BT

370
Rank

Aditi Garg

GATE-BT

410
Rank

Ashish Tiwari

GATE-XL

454
Rank

Sonali Karhana

BT16S28042022

GATE-BT

517
Rank

Nilesh Rai

XL16S83009172

GATE-XL

554
Rank

Snehi

GATE-BT

585
Rank

Priyanshu

GATE-XL

692
Rank

Ruby Saini

GATE

692
Rank

Sukriti Mishra

BT16S23005385

GATE-BT

700
Rank

Jyoti Pal

GATE-XL

771
Rank

Bipin Maurya

GATE-XL

832
Rank

Jyoti Yadav

GATE-BT

836
Rank

Sushmita Ghosh

XL16S83005063

GATE-XL

862
Rank

Ankit Kumar

GATE-BT

966
Rank

Abhishek Deewan

GATE-XL

1258
Rank

Nisha

BT16S25015011

GATE-BT

1270
Rank

Pramod Yadav

XL16S83074093

GATE-XL

1312
Rank

Nisha

GATE-BT

1620
Rank

Vipul Yadav

GATE-BT

1620
Rank

Sapna Rani

XL16S86017016

GATE-XL

Rank

Anindita Das

1001872

DBT-JRF

Rank

Shruti Mishra

1005546

DBT-JRF

Rank

Diptimayee

1005137

DBT-JRF

Rank

Himanshi Singh

1006851

DBT-JRF

Rank

Divy Vikash

1006976

DBT-JRF

Rank

Kashika Arora

1000541

DBT-JRF

Rank

Brijesh Kumar

1003714

DBT-JRF

Rank

Kudsiya Ashrafi

1002498

DBT-JRF

Rank

Nikita Raj

1009401

DBT-JRF

Rank

Satya Prakash

1000725Vaishali-Uniyal.jpg

DBT-JRF

Rank

Vaishali Uniyal

1005377

DBT-JRF

Rank

Kripi Tomar

1002416

DBT-JRF

Rank

DBT-JRF

Rank

Arunima Kalita

1001904

DBT-JRF

Rank

Jananee

1004033

DBT-JRF

Rank

Debabrata

1008977

DBT-JRF

Rank

Vishnu Sathyan

1005623

DBT-JRF

Rank

Bashrat Bashir

1006231

DBT-JRF

Rank

Rohit Gupta

1004637

DBT-JRF

Rank

Lokesh Yadav

1008539

DBT-JRF

Rank

Medha Sharma

1003316

DBT-JRF

Rank

Rajen

1006164

DBT-JRF

Rank

Kalyani Soren

1000635

DBT-JRF

Rank

Bipin Maurya

1005108

DBT-JRF

Rank

Ganesh Ram

1001304

DBT-JRF

Rank

Brajendra

1009519

DBT-JRF

Rank

Onila Lugan

1002357

DBT-JRF

Rank

Srashti Gopal

1000852

DBT-JRF

Rank

Dimple Dhruw

1003364

DBT-JRF

Rank

Ankit Pal

1008603

DBT-JRF

Rank

Abdur Rahman

1006186

DBT-JRF

Rank

Anshu Rani

1000099

DBT-JRF

Rank

Payal Jain

1004215

DBT-JRF

Rank

Ketan Vilas

1009201

DBT-JRF

Rank

Neha Attree

1008030

DBT-JRF

GATE | DBT-JRF - 2017

16
Rank

Rajendra Prasad

XL17S86040169

GATE-XL

34
Rank

Anjali

GATE-BT

54
Rank

Rashmi kala

XL17S88006066

GATE-XL

58
Rank

Aishwarya

BT17S35008108

GATE-BT

67
Rank

Aditya Anand

BT17S36052010

GATE-BT

77
Rank

Nikita Mangla

XL17S83040088

GATE-XL

Rank

Vivek Kumar

1000314

DBT-JRF

Rank

Nazia Hussain

1006547

DBT-JRF

Rank

Gaurav Srivastava

1010467

DBT-JRF

Rank

Gagandeep Singh

1000645

DBT-JRF

257
Rank

Alka gupta

XL17S85033080

GATE-XL

259
Rank

Anjali Somanathan

BT17S33051073

GATE-BT

Rank

Tanmay Bhattad

1002475

DBT-JRF

Rank

Arpita Singh

1000408

DBT-JRF

270
Rank

Jaskaran Kaur

BT17S38029140

GATE-BT

Rank

Priyanshu Sharma

10037366

DBT-JRF

733
Rank

Tikkam Singh

BT17S83044090

GATE-XL

Rank

Smita Yadav

1003428

DBT-JRF

Rank

Surendra Kumar

1003657

DBT-JRF

386
Rank

Abhishek Dutta

XL17S83025211

GATE-XL

Rank

Rishi Kumar

1004061

DBT-JRF

318
Rank

Arpita Singh

XL17S83010021

GATE-XL

452
Rank

Sanjay Yadav

XL17S85032072

GATE-XL

61
Rank

Tarun Garg

BT17S33036060

GATE-BT

Rank

Khadim Husain

1000629

DBT-JRF

Rank

Alok Kumar

1000610

DBT-JRF

543
Rank

Ashish Tiwari

XL17585026017

GATE-XL

717
Rank

Sangam Giri

BT17S36025080

GATE-BT

Rank

Sushil Chaudhary

1009212

DBT-JRF

Rank

Aditi Sharma

1001291

DBT-JRF

Rank

Anjali Somanathan

1003595

DBT-JRF

815
Rank

Bhisham Singh

XL17S83048117

GATE-XL

901
Rank

Aarti Thakur

XL17S83039145

GATE-XL

Rank

Rashi Saxena

1003866

DBT-JRF

4733
Rank

Khyati Uikey

XL17S85013010

GATE-XL

Rank

Sana Amir

1005307

DBT-JRF

Rank

Pranay Dey

1006154

DBT-JRF

1594
Rank

Dudun Mehta

XL17S83049010

GATE-XL

Rank

Nayan Tiwari

1001342

DBT-JRF

1463
Rank

Deepak Kumar

BT17S35006085

GATE-BT

Rank

Aditya Anand

1002342

DBT-JRF

Rank

Ruchi Rani

1002938

DBT-JRF

GATE | DBT-JRF - 2018

29
Rank

Bharti Arora

BT18S43030271

GATE-BT

118
Rank

Amit

BT18S48047135

GATE-BT

126
Rank

Sanjucta Adak

BT18S46031267

GATE-BT

176
Rank

Divya

BT18S48026160

GATE-BT

197
Rank

Priyanka Tiwari

XL18S18034041

GATE-XL

261
Rank

Sidharth BT18S43021119

BT18S43021119

GATE-BT

274
Rank

Soumyajit

XL18S16051074Muskan-Malhotra.jpg

GATE-XL

299
Rank

Muskan Malhotra

BT18S43022355

GATE-BT

309
Rank

Manisha Kuanr

BT18S48035125

GATE-BT

309
Rank

Kuldeep Kaiwart

BT18S42061328

GATE-BT

337
Rank

Shweta Gomber

BT18S43029159

GATE-BT

357
Rank

Pranjal Jain

BT18S43041701

GATE-BT

375
Rank

Snigdha Tiwari

XL18S15017010

GATE-XL

401
Rank

Khushboo Rana

XL18S18018109

GATE-XL401

413
Rank

Sachin Yadav

BT18S43034447

GATE-BT

482
Rank

Avantika Agarwal

BT18S45002209

GATE-BT

509
Rank

Manvir Singh

BT18S48024291

GATE-BT

509
Rank

Nikita Deshwal

BT18S48026092

GATE-BT

509
Rank

Shivam Prakash

BT18S43021293

GATE-BT

700
Rank

Mansi Joshi

BT18S43009074

GATE-BT

708
Rank

Nandita Sharma

XL18S18018107

GATE-XL

708
Rank

Kishan Jaiswal

XL18S15029574

GATE-XL

754
Rank

Sahil Dhull

BT18S43011168

GATE-BT

881
Rank

Peerzada Abdul

BT18S43017085

GATE-BT

932
Rank

Vishal kukrega

BT18S43003060

GATE-BT

1004
Rank

Disha Arora

BT18S43030079

GATE-BT

1004
Rank

Vikas kumar

BT18S48025101

GATE-BT

1004
Rank

Abhishek Kaushik

BT18S43008309

GATE-BT

1111
Rank

Harjot Kaur

XL18S18039143

GATE-XL

1338
Rank

Shalu Kumari

XL18S13036163

GATE-BT

1351
Rank

Suparna Sen

BT18S43022305

GATE-BT

1406
Rank

Daya Sharma

XL18S13030062

GATE-XL

1406
Rank

Pooja

XL18S13036159

GATE-XL

1406
Rank

Chetna

XL18S13006213

GATE-XL

1655
Rank

Alpna Sachan

BT18S43007864

GATE-BT

1932
Rank

Pratik Dhakale

BT18S42037088

GATE-BT

745
Rank

Mukul-Dutta

XL18S13006155

GATE-XL

Rank

Suraj Rawat

1000942

DBT-JRF

Rank

Samridhi Arora

1005169

DBT-JRF

Rank

Muskan Malhotra

1007091

DBT-JRF

Rank

Jyoti Rustagi

1001163

DBT-JRF

Rank

Anjali

1004636

DBT-JRF

Rank

Bharti Arora

1008274

DBT-JRF

Rank

Sunita Devi

1005864

DBT-JRF

Rank

Manoj Kumar

1001272

DBT-JRF

Rank

Aishwarya

1002349

DBT-JRF

Rank

Samiksha

1008327

DBT-JRF

Rank

Radhika Singh

1003076

DBT-JRF

Rank

Nutan Sharma

1005286

DBT-JRF

Rank

Gayatri Tripathi

1006172

DBT-JRF

Rank

Priyanka Gupta

1002994

DBT-JRF

Rank

N Sugandha

1011115

DBT-JRF

Rank

Pradeep Rajput

1004651

DBT-JRF

Rank

Hemanga Gogoi

1004501

DBT-JRF

Rank

Kushagra

1003121

DBT-JRF

Rank

Jalaluddin

1009350

DBT-JRF

Rank

Chhavi Sharma

1006015

DBT-JRF

Rank

Shikha Tripathi

1008084

DBT-JRF

Rank

Jyotisha

1006400

DBT-JRF

Rank

Rohila Jha

1002668

DBT-JRF

Rank

Deep Chandra

1003156

DBT-JRF

Rank

Sweta Chauhan

1008941

DBT-JRF

Rank

Medha Srivastava

1010993

DBT-JRF

Rank

Mir Jishan

1001474

DBT-JRF

Rank

Gaurav Sharma

1001574

DBT-JRF

Rank

Shalini Gupta

1009786

DBT-JRF

Rank

Sidharth J

1005111

DBT-JRF

Rank

Suneja Aanam

1005280

DBT-JRF

Rank

Bondita Dehingia

1004500

DBT-JRF

Rank

Puja Gupta

1006943

DBT-JRF

Rank

Maninder Toor

1002836

DBT-JRF

Rank

Vaishali

1004585

DBT-JRF

Rank

Swati Meena

1001191

DBT-JRF

25
Rank

Pratik Dhakale

270047

JNU-CEEB

Rank

Divya

1005331

DBT-JRF

Rank

Sushma

1005914

DBT-JRF